Пільги учасника бойових дій

Роз’яснення вимог чинного законодавства України стосовно пільг учасників бойових дій КССпО.

Охорона здоров’я

 • Безкоштовне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів
 • Першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів)
 • Безкоштовне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
 • Здійснення заходів щодо безкоштовної психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО в закладах будь-якої форми власності, які здійснюють реабілітаційні заходи
 • Користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи
 • Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів
 • Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація


Житлово-комунальні послуги

 • 75-відсоткові знижки на оплату за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством та оплати за користування комунальними послугами та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання
 • 75-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення
 • Першочергове забезпечення жилою площею та першочерговий ремонт жилих будинків і квартир та забезпечення паливом
 • Одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва
 • Першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків


Транспортні пільги

 • Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання
 • Першочергове оформлення проїзду в добових залізничних касах
 • Безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою


Трудові права

 • Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності (так звані “лікарняні”) в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи
 • Використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час.
 • Додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік
 • Участь в АТО в особливий період зараховується до вислуги років, стажу державної служби на пільгових умовах: один місяць стажу (вислуги) зараховується за три, тобто у трикратному розмірі.
 • Збереження робочого місця та середнього заробітку військовослужбовцю прийнятому на військову службу в особливий період (до завершення особливого періоду)
 • Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації) та на працевлаштування у разі ліквідації юридичної особи

 


Пенсія, грошова допомога

 • Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соцдопомога, яку виплачують замість пенсії, підвищуються в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
 • Щорічно до 5 травня виплата разової грошової допомоги у розмірі п’яти мінімальних пенсій за віком
 • Призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок
 • Щомісячна виплата цільової грошової допомоги на прожиття у розмірі 40 грн.
 • Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат учасника БД (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає рівня 165% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то виплачують щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів

 


Освіта

 • Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної чи вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах учасникам АТО:
  — повна або часткова оплата навчання за рахунок   бюджетних коштів;
  пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
 • соціальні стипендії;
  — безоплатне забезпечення підручниками;
  — безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних;
  — безоплатне проживання в гуртожитку.
 • Забезпечення дітей учасників бойових дій, державною цільовою підтримкою для здобуття професійно-технічної та вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах
 • Пільгові умови вступу до навчальних закладів учасників АТО та їх дітей
 • Харчування на пільгових умовах дітей учасників АТО в закладах міністерства освіти

 


Податкові та кредитні пільги

 •  Не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, пенсії людей, які стали інвалідами під час АТО, а також пенсії, які надаються членам сімей загиблих у зоні АТО.
 • Звільнення від оподаткування військовим збором доходів у вигляді грошового забезпечення на час безпосередньої участі особи в антитерористичній операції.
 • Пільги зі сплати податку на нерухоме майно у вигляді зменшення бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи платника податку. Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період (рік).
 • Не нарахування штрафних санкцій, пені перед банками по кредитах, іпотеках тощо,  процентів за користування кредитом.
 • Звільнення від сплати земельного податку
 • Суму щорічної разової грошової допомоги не включають до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізосіб

 


Інші пільги

 • Позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% — додаткових робіт). Абонплата за користування телефоном встановлюють у розмірі 50% від затверджених тарифів
 • Першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту
 • Позачергове влаштування до закладів соцзахисту населення, а також на обслуговування службами соцзахисту населення вдома
 • Пільги, що надаються місцевими органами влади органами місцевого самоврядування (одноразові виплати, доплати на компенсацію комунпослуг, на дороговартісне лікування
 • Звільнення від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України
 • Першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.
 • Зниження на 50% ставки держмита за видачу громадянам України паспортів для виїзду за кордон, документів, які їх замінюють, а також за обмін цих документів
 • Дозволено під час проведення АТО присвоювати в порядку заохочення учасникам цієї операції чергові спеціальні звання до полковника (капітана 1 рангу) включно незалежно від займаної посади та строків вислуги у відповідному званні
 • Не врахування до сукупного доходу сім’ї грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення,що надає право на отримання доплат малозабезпеченим сім’ям
 • Поховання, безоплатне для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого

Законодавчо-правові акти з питань пільг та гарантії військовослужбовців – учасників бойових дій (учасників АТО)

 1. Кодекс законів України про працю;
 2. Податковий кодекс України;
 3. Закон України “Про боротьбу з тероризмом” від 20.03.03 р. № 638-IV;
 4. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.93 р. № 3551-XII;
 5. Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25.03.92 р. № 2232-XII;
 6. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.91 р. № 2011-XII.
 7. Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 21.10.93 р. № 3543-XII.
 8. Закон України “Про оборону України” від 06.12.91 р. № 1932-XII.
 9. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.03 р. № 1058-IV.
 10. Закон України “Про поховання та похоронну справу” від 10.07.03 р. № 1102-IV.
 11. Закон України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” від 16.03.04 р. № 1603-IV.
 12. Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.04 р. № 1961-IV.
 13. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.01 р. № 2240-ІІІ.
 14. Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 09.04.92 p. № 2262-XII.
 15. Закон України “Про житловий фонд соціального призначення” від 12.01.06 р. № 3334-IV.
 16. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.14 р. № 1556-VII.
 17. Закон України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.
 18. Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.01 р. № 2402-III.
 19. Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.
 20. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.99 р. № 1105-XIV
 21. Декрет КМУ “О государственной пошлине” от 21.07.93 г. № 7-93.
 22. Постанова Верховної Ради України “Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час проведення антитерористичної операції на сході України” від 19.05.14 р. № 1286-VII.
 23. Указ Президента України “Про заохочення військовослужбовців — учасників антитерористичної операції” від 19.05.14 р. № 480/2014.
 24. Указ Президента України «Про затвердження Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» від 10.12.08 р. № 1153;
 25. Постанова КМУ від 05.04.12 р. № 321. «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення»;
 26. Постанова КМУ від 20.08.14 р. № 413 «Про Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»;
 27.  Постанова КМУ від 01.10.14 р. № 518 «Про затвердження Порядку протезування та протезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затверджений»;
 28. Постанова КМУ від 17.06.04 р. № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян».