Надання необхідної медичної допомоги учасникам АТО та ветеранам Другої світової війни

Хотілося б роз’яснити окремі аспекти питання організації медичного обслуговування ветеранів війни, – пишуть Новини Полтавщини .

 В основу організації медичного обслуговування ветеранів війни закладені Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами, Постанова КМУ від 27.01.2016 №34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни», наказ МОЗ України 09.12.2002 № 463 «Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни», наказ МОЗ України 21.04.2009 № 262 «Про затвердження рекомендованого середньодобового набору продуктів харчування для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах», накази УОЗ №№ 67,68 від 25.02.2003 року щодо організації та проведення комплексних оглядів ветеранів війни та порядку відбору, розподілу і направлення їх до госпіталю для інвалідів війни, наказ УОЗ від 18.05.2010 р. № 508 «Про матеріально-технічне забезпечення палат для лікування ветеранів війни, виділених в лікувально-профілактичними закладами області», міська комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО на 2017 рік та інші нормативно-правові документи. В окремих містах розроблені додаткові програми, так у місті Кременчуці на 2017 рік – Рішення Кременчуцької міської ради «Про затвердження Міської комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та фінансової підтримки громадських і волонтерських об’єднань на 2017 рік».

Організація медичного обстеження, планового оздоровлення та реабілітації ветеранів війни.

Це питання детально розкрито в наказі МОЗ України від 09.12.2002 року №463, яким затвердженоПоложення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни.

Проведення комплексних профілактичних оглядів ветеранів війни здійснюється з метою:

-​ контролю за змінами у стані здоров’я ветеранів війни в порівнянні з попереднім періодом;

-​ контролю за повнотою та якістю попереднього динамічного спостереження;

-​ виявлення наявної патології;

-​ відбору хворих для проведення планового лікування та реабілітації;

-​ надання рекомендацій хворим щодо проведення необхідних оздоровчих заходів.

Проведення вищезазначених заходів спрямоване на:

-​ удосконалення виконання регіональних програм медико-соціального забезпечення ветеранів війни;

-​ раціонального використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів ЛПЗ;

-​ забезпечення послідовності та взаємозв’язку окремих ланок лікувально-профілактичної допомоги, а також співпраці медичних, соціальних та громадських структур;

-​ покращення планування розрахунків навантаження ЛПЗ з надання медико-соціальної допомоги ветеранам війни;

-​ створення сучасної інформаційно-аналітичної бази медико-соціального забезпечення контингенту.

При проходженні комплексних профілактичних оглядів ветерану війни забезпечується його право:

-​ одержувати інформацію про стан здоров’я на основі висновків комісії, яка здійснює огляд, про порядок забезпечення ветеранів війни ЛПЗ оздоровчо-реабілітаційними заходами;

-​ відмовитися від рекомендованих заходів відповідно до медичних висновків;

-​ на позачерговий медогляд за його проханням.

Профілактичні огляди ветеранів війни проводяться в територіальних поліклініках та виїзною бригадою фахівців на місця ( дільничні лікарні, сільські амбулаторії, ФАПи та вдома за місцем проживання ветерана). В ЛПЗ огляди ветеранів проводяться за попереднім їх викликом. Ветерани війни, які не в змозі за станом здоров’я з’явитись на огляд до поліклініки, а також мешканці віддалених пунктів, оглядаються на місцях виїзною бригадою фахівців.

До складу бригад входять лікарі: терапевт, хірург, невропатолог та стоматолог – обов’язково, інші лікарі – за необхідністю.

Обсяги оглядів та досліджень:

При проведенні профілактичного огляду:

– в обов’язки лікаря-терапевта входить огляд органів кровообігу, дихання, травлення, ендокринної системи, тощо.

– в обов’язки лікаря-хірурга входить огляд органів опорно-рухового апарату, сечостатевої системи, периферійних судин.

– в обов’язки лікаря-невропатолога входить огляд центральної та периферичної нервової системи, органів чуття, психоемоційної сфери.

При проведенні профілактичних оглядів здійснюються інструментальні та лабораторні обстеження:

– флюорографія органів грудної клітини, ЕКГ, загальний аналіз крові (еритроцити, гемоглобін, лейкоцити, ШОЕ), аналіз крові на цукор, загальний аналіз сечі, вимірювання внутрішньоочного тиску.

Додаткові методи обстеження ветеранів війни та консультації інших спеціалістів виконуються по показаннях.

Харчування і медикаментозне забезпечення під час стаціонарного лікування

Згідно Постанови КМУ від 27 січня 2016 р. № 34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни» збільшені норми грошових витрат на обслуговування ветеранів війни, встановлені такі їх розміри у розрахунку на одного хворого на день: на харчування – 55 гривень, на придбання медикаментів і перев’язувальних засобів – 65 гривень.

Додаткове облаштування ветеранських палат у лікувальних закладах

Окремим наказом Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА визначені умови по створенню належних умов для лікування ветеранів війни у палатах, виділених в підпорядкованих закладах, оснащення їх необхідним додатковим обладнанням та інвентарем (дерев’яні ліжка, тумбочки, холодильники, телевізори, шафи для одягу, столи, стільці).

Забезпечення пільговими рецептами на лікарські засоби

Це питання визначається: Постановою КМУ від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» Із змінами і доповненнями, внесеними  постановою Кабінету Міністрів України  від 26 серпня 2015 року N 759, 1 липня 2017 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року N 180), закладено в реформуванні медицини, яке проходить в умовах сьогодення (Міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів, які входять до програми реімбурсації станом на 1.05.2017 року), в умовах міста Кременчука ще й Переліком пільгових категорій громадян та лікарських засобів вітчизняного виробництва для впровадження системи реімбурсації в рамках реалізації комплексної міської програми «Доступна аптека» у м. Кременчуці на 2016-2017 рр.

Видатки у м. Кременчуці на пільгові рецепти постійно збільшуються. Так, у 2016 році виписано 916 (410 у 2015 році) рецептів на загальну суму 78 536,83 гривень (30 995,45 у 2015 році).

Робота КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради щодо медичного обслуговування ветеранів війни

Госпіталь скеровує медичну допомогу ветеранам війни міста Кременчука, м. Горішні Плавні та 7 закріплених районів області і проводить планове медичне оздоровлення ветеранів війни цієї території. Медична допомога ветеранам війни надається поліклініками, стаціонарами загальної мережі міста і закріплених районів, КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради, який являється базовим лікувально-діагностичним закладом і організаційно – методичним центром. В ньому функціонує стаціонар на 120 ліжок (з яких: 55 – терапевтичних, 35 – кардіологічних, 30 – неврологічних), амбулаторно – поліклінічне відділення на 90 відвідувань з денним стаціонаром на 10 ліжок в 2 зміни (який працює і як виїзний мобільний стаціонар в регіонах міста і закріплених районах).

Обласні госпіталі ветеранів війни визначено територіальними центрами реабілітації учасників АТО, а Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та Київський міський клінічний шпиталь ветеранів війни – основними базами реабілітації спинальних хворих.

Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни МОЗ України визначено координаційним центром з організаційно-методичного забезпечення надання медичної та реабілітаційної допомоги учасникам АТО.

Наказом МОЗ України №351 від 19.06.2015 року затверджено План заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції.

За наказом начальника госпіталю, на виконання вимог наказу директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА від 17.04.2015 року №430 «Про організацію проведення лікування та реабілітації учасників антитерористичної операції в госпіталях для інвалідів війни області», від 10.12.2016 року №99, від 29.02.2016 року №156 «Про створення Центрів психосоціальної реабілітації учасників антитерористичної операції та ветеранів війни на базі комунальних закладів «Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни» та «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради», проекту «Допомога областям Східної України шляхом реформування сектору психосоціальної реабілітації», рекомендацій експертів з Литви щодо удосконалення заходів по психосоціальній реабілітації в терапевтичному відділенні створений Центр реабілітації (далі – Центр) на базі терапевтичного відділення у кількості 30 місць (15 ліжок стаціонарних та 15 місць з денним перебуванням), затверджена структура Центру та Положення про Центр реабілітації КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради, призначена мультидисциплінарна команда (далі – МДК) для психосоціальної реабілітаційної роботи в межах затвердженого штатного розпису, розроблене Положення про порядок госпіталізації учасників антитерористичної операції та за станом на 1.01.2017 року проліковано 1444 учасників АТО:

Для організації роботи Центру введені додаткові посади:

психотерапевт, фахівець з фізичної реабілітації, практичний психолог, художник, інструктор з трудової терапії, соціальний працівник, фахівець зі зв’язків з громадськістю (одне з його завдань координація зусиль та зв’язок з волонтерськими організаціями).

Із залученням і допомогою волонтерів, громадських і релігійних організацій, навчальних закладів у медико-психологічній реабілітації учасників антитерористичної операції широко використовуються методи: арт-терапія, ерготерапія, іпотерапія, кузня, басейн, гончарня, відвідування культурно-розважальних заходів (концерти, спектаклі, творчі вечори, художні галереї, зустрічі з волонтерами, школярами, духовними наставниками, екскурсії тощо).

Організована взаємодія із громадською організацією «Всеукраїнське Об’єднання Учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!» щодо реалізації Програми соціально-правового захисту учасників бойових дій та членів сімей загиблих героїв АТО «СОЦІАЛЬНА КАРТКА УЧАСНИКА АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!».

З метою покращення реабілітації застрахованих учасників антитерористичної операції готуються договори з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по проведенню відновлювального лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів: ДП Клінічний санаторій «Бердянськ» та Санаторій «Черче» бальнеологічний і грязьовий санаторно-курортний заклад ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» в Івано-Франківській області.

Відновлювальне лікування – це продовження стаціонарного лікування у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу зі спеціальним обладнанням і висококваліфікованим медичним персоналом. Таке лікування допомагає хворим швидше (у середньому 24 дні) повернути працездатність після перенесених хвороб.

Коротко про лікувальні можливості цих санаторіїв:

Клінічний санаторій «Бердянськ» – кліматичний, бальнеологічний і грязьовий курорт, розташований на березі теплого Азовського моря на початку Бердянської коси. На його території знаходяться 3 лікувальних грязьових озера і два джерела хлоридно-натрієвої та йодо-бромної води. Клінічний санаторій «Бердянськ» – багатопрофільний. Надає санаторно-курортне лікуванню захворювань:системи кровообігу, органів травлення, нервової системи, захворювань і травм органів опори та руху, захворювань органів дихання, жіночих статевих органів, урологічних захворювань (хронічні простатити), захворювань шкіри (в т. ч. пост опікових захворювань). Азовське море – природне середовище гідромасажу та інгаляцій. М’який помірний клімат, цілюще повітря, насичене озоном, йодом, бромом, різними солями і мікроелементами. Лікувальна мулова сульфідна грязь. Лікувальні хлоридно-натрієві, йодо-бромні підземні мінеральні води.

Санаторій «Черче»єдиний бальнео-грязевий санаторно-курортний заклад ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» в Івано-Франківській області.
Оточений передгір’ями Карпат з прекрасною мальовничою природою, має чудові лікувальні чинники: унікальні сірководневі води мацестинского типу, торф’яну лікувальну грязь і клімат лісостепової зони, – все це сприяє лікуванню хворих із захворюваннями органів дихання, травлення, нервової системи, порушень обміну речовин, тощо.

Організація реабілітації і оздоровлення учасників бойових дій постійно вдосконалюється, проводиться навчання персоналу з використанням світового досвіду, впроваджуються новітні методи і програми.

Микола ЛИТВИНЕНКО, начальник КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни»,

Заслужений лікар України