Відпустки війсьовослужбовців під час особливого періоду

Військовослужбовці та члени їхніх сімей часто просять роз’яснити їхні права. На час дії особливого періоду існує чимало законодавчо визначених особливостей проходження військової служби, зокрема, щодо надання відпусток у цей період, – повідомляє Військовий навігатор України

Тимофій, військовослужбовець, учасник бойових дій, м. Хмельницький:
— Чи маю я право на час особливого періоду піти в додаткову відпустку строком на 14 діб?
— Ні. На час особливого періоду діючим військовослужбовцям цей вид відпустки не надається.

Микола С., військовослужбовець, м. Київ:
— На якій підставі й на який термін нині надається відпустка за сімейними обставинами? Чи зберігається при цьому виплата грошового забезпечення?
— Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин військовослужбовцям на час дії особливого періоду надаються зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш 10 календарних днів.
Ви маєте право на цю відпустку в разі: укладання шлюбу — тривалістю до 10 календарних днів; тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові чи по шлюбу: дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри), військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, — тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад; інших рідних — тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.
У разі пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця, — тривалістю до 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. В інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини може надаватися відпустка тривалістю до 3 календарних днів.

Ярослав В., військовослужбовець, м. Київ:
— У моїй родині так склалися обставини, що саме я, а не моя дружина, маю піти у відпустку по догляду за нашим дворічним сином. Чи мають право чоловіки-військовослужбовці на декретну відпустку в особливий період?
— Перелік відпусток, які надаються військовослужбовцям в особливий період, визначений пунктами 17, 18 статті 10–1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі — Закон).
Частиною 19 ст. 10–1 Закону визначено, що на час особливого періоду з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану військовослужбовцям-чоловікам не надається соціальна відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку. На цей період її можуть оформити лише військовослужбовці-жінки.

Петро С., військовослужбовець, район АТО:
— Який нині розмір «бойової» винагороди на першій лінії? Чи виплачуються ці кошти у разі поранення під час відпустки для лікування?
— За безпосередню участь в АТО на першій лінії бойового зіткнення прийнято рішення виплачувати винагороду в розмірі 10 000 гривень на місяць. В умовах особливого періоду право на виплату зберігається й під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних та за час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я в інший) після отриманих під час АТО поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

Петро, військовослужбовець, м. Вінниця:
— Як обчислюється допомога на оздоровлення? Чи можу я отримати цю виплату раніше вибуття у відпустку?
— Грошова допомога для оздоровлення надається один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення), на які ви маєте право за займаною штатною посадою на день підписання наказу про право на її виплату.
Кошти виплачуються за місцем штатної служби у разі вибуття в щорічну основну відпустку повної тривалості або у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулий рік) або без вибуття у відпустку (за рапортом військовослужбовця протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини.

Ігор М., військовослужбовець, м. Київ:
— Я не використав відпустку минулого року. Чи можуть її надати мені цьогоріч?
— У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням особливого періоду такі відпустки надаються наступного року. За бажанням військовослужбовців дозволяється об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна їхня тривалість не може перевищувати 90 календарних днів.

Микола С., військовослужбовець, м. Харків:
— Чи маю я право на відпустку для реабілітації після повернення з району АТО?
— Так, але лише за висновком військово-лікарської комісії або виписним епікризом із медичного закладу.

Світлана М., військовослужбовець контрактної служби, м. Чернігів:
— Командир не відпускає у відпустку на навчання. Це законно?
— На час дії в країні особливого періоду відпустка на навчання не надається.

Наталя М., дружина військовослужбовця, м. Львів:
— Підкажіть, родина військовослужбовця під час дії особливого періоду може виїхати на відпочинок за кордон?
— Так. Згідно зі статтею 8–1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовці мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон. У рапорті ваш чоловік має обов’язково вказати місце проведення відпустки.

Тетяна С., військовослужбовець, м. Миколаїв:
— Чи можу я отримати грошову компенсацію за невикористану основну щорічну відпустку?
— Ні, законодавством виплата грошової компенсації не передбачена. Але за пропозицією Генерального штабу ЗС України нині у Верховній Раді опрацьовуються зміни до Закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у частині запровадження виплати грошової компенсації за частину невикористаної основної відпустки. У законопроекті пропонується дозволити військовослужбовцям використовувати не менше як 15 діб основної відпустки, а за решту днів, за їхнім бажанням, виплачувати грошову компенсацію.

Олександр М., військовослужбовець, 
м. Харків:
— Який максимальний строк перебування військовослужбовця у відпустці для лікування?
— У зв’язку з хворобою військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців поспіль. Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби.