У Тернопільській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

В Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка являється постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при управлінні юстиції.

Порядок звернення до Комісії зі скаргою регулюється:
– Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (стаття 37 Закону) – у разі оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
– Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (стаття 34 Закону) – у разі оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
– Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128.

По перше, предметом розгляду Комісії є виклюно процедурні порушення, вчинені державним реєстратором (нотаріусом) під час здійснення реєстраційні дій, а не оцінка угод, на підставі яких відбуваються такі реєстраційні дії (Комісія не встановлює недійсність договорів, дотримання у таких договорах балансу прав та обов’язків сторін тощо).

По-друге, Комісія розглядає скарги на реєстраційні дії за умови звернення скаржника не пізніше 60 днів з моменту вчинення незаконної дії або ж 60 днів з моменту, коли особа дізналася чи могла дізнатися про цей факт.

По-третє, Комісія не може задовольнити скаргу, єдиними підставами яких є здійснення реєстраційних дій на підставі підроблених документів, фальсифікованих судових рішень, документів з підробленими підписами.

Комісія відмовляє у задоволенні скарги, коли:

1) щодо нерухомого майна наявний судовий спір (у такому випадку вирішення спору не належить до компетенції Комісії);

2) коли наявна інформація про судове рішення за позовом з того самого предмету спору;

3) коли наявна інформація про судове провадження у звязку зі спором між тими ж сторонами, з того предмета і підстав тощо.

Вичерпний перелік підстав відмови у задоволенні скарги визначено статтею 37 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Як передбачає частина 5 статті 37 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» скарга повинна містити:

1) повне найменування (ім’я), місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб) скаржника, а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується; до таких реквізитів належить його номер, дата, суб’єкт внесення (зазначається як суб’єкт у графі Державного реєстру як підстава внесення);

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги;

7) документ, який підтверджує повноваження представника скаржника (якщо скарга подається представником);

8) підтвердження факту порушення прав скаржника у результаті прийняття оскаржуваного рішення (це стосується нерухомого майна). Наприклад, якщо скарга стосується відновлення права особи на земельну ділянку, набутого до 2013 року, скаржник повинен підтвердити наявність у нього такого зареєстрованого права за допомогою отриманого відповідного витягу з ДЗК;

9) належно засвідчені документальні докази порушення прав скаржника державним реєстратором (за наявності).

Комісія не буде розглядати скаргу, якщо її подано з порушенням хоча б одного з зазначених вище пунктів.

Крім того, скаржник має право повторно звернутися до Комісії із належним чином оформленою скаргою протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли Ви дізналися чи могли дізнатися про порушення прав відповідною дією чи бездіяльністю або оскаржити рішення Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, шляхом подання скарги до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття такого рішення.