10 нормативно-правових актів, що будуть введені в дію в січні 2019 року

Низка документів наберуть чинності та будуть введені в дію в січні 2019 року. Вони внесуть ряд змін в соціальну, освітню, медичну та деякі інші сфери життя. Lойер визначив основні положення цих Законів.

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» № 2629-VIII

Набрання чинності 01.01.2019

23 листопада Верховна Рада оприлюднила ухвалений і підписаний президентом Петром Порошенком Державний бюджет України на 2019 рік.

Прожитковий мінімум на одну особу з 1 січня 2019 року становитиме 1853 грн на місяць, з 1 липня — 1936 грн, з 1 грудня — 2027 грн., а для основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1626 гривень, з 1 липня — 1699 гривень, з 1 грудня — 1779 гривень;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2027 гривень, з 1 липня — 2118 гривень, з 1 грудня — 2218 гривень;
 • працездатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1921 гривня, з 1 липня — 2007 гривень, з 1 грудня — 2102 гривні;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року — 1497 гривень, з 1 липня — 1564 гривні, з 1 грудня — 1638 гривень.

Мінімальну заробітну плату з 1 січня буде підвищено до 4173 грн на місяць, та до 25,13 грн у погодинному розмірі.

2. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 2621-VIII

Набрання чинності 01.01.2019

Зміни до Бюджетного кодексу розроблені для врегулювання деяких питань, пов’язаних з підготовкою бюджету України на 2019 рік.

Так, обласним радам буде дозволено здійснювати місцеві зовнішні запозичення на рівні з міськими радами та надавати місцеві гарантії для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань комунальних суб’єктів господарювання.

Крім того, передбачено, що 60% коштів державного дорожнього фонду спрямують на ремонт доріг державного значення, 35% — місцевого значення, 5% — підуть на фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Законом, також, до головних розпорядників бюджетних коштів віднесено і вищі спеціалізовані суди.

До доходів загального фонду Державного бюджету належатимуть:

 • 37 % рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
 • 70 % рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Спеціальний фонд Держбюджету в частині доходів формуватиметься окрім іншого за рахунок:

 • 26 % рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
 • 50 % надходжень від адміністративних штрафів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII

Набрання чинності 01.01.2019

Зміни спрямовані на забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2019 р. та виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Змінами, зокрема:

 • збільшено з 01.07.2019 р. ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 % (прогнозний індекс споживчих цін у 2018 р.);
 • покращено для лісогосподарських підприємств умови оподаткування лісових земель шляхом визначення граничного розміру ставок податку за лісові земельні ділянки до 0,1 % нормативної грошової оцінки ділянок або нормативної грошової оцінки ріллі по області;
 • простимульовано суб’єктів господарювання до зменшення використання енергетичних ресурсів шляхом наближення ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу (двоокису вуглецю) до ставок країн-членів ЄС;
 • підвищено ефективність розподілу доходів на користь Держави від видобування окремих видів корисних копалин та від використання лісових ресурсів через збільшення ставок рентної плати пропорційно до зростання цін на відповідну продукцію;
 • удосконалено контроль за обігом пального та спирту етилового шляхом:
 • запровадження окремого обліку за переміщенням спирту етилового в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
 • введення ліцензування діяльності з виробництва та обігу пального;
 • удосконалення системи електронного адміністрування реалізації пального, замість існуючого агрегованого обліку пального по суб’єкту господарювання, впроваджується облік в розрізі місць фактичного знаходження пального — в стаціонарних акцизних складах або пересувних акцизних складах такого суб’єкта господарювання;
 • впровадження механізму контролю за цільовим використанням пального, призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів);
 • простимульовано виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення шляхом:
 • встановлення нульової ставки акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для їх виробництва;
 • запровадження механізмів контролю за цільовим використанням спирту за нульовою ставкою акцизного податку, які передбачають встановлення переліку вимог до таких підприємств, зокрема їх обладнання витратомірами обсягів отриманого спирту та виробленої продукції, інформація з яких щоденно передається в контролюючі органи.

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми» № 2476-VIII

Набрання чинності 01.01.2019

Внесено зміни зокрема, до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», в частині запровадження окремого виду допомоги для осіб, які доглядають за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність.

Зміни також внесено в Закон України «Про відпустки», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

5. Закон України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 2547-VIII

Набрання чинності 01.01.2019

Військовослужбовці, які проходили військову службу на територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, що визнані тимчасово окупованими, та продовжують службу у військових формуваннях України, а також члени їх сімей, які проживають разом із ними, отримали статус внутрішньо переміщених осіб і забезпечені службовими жилими приміщеннями або їм надано жилі приміщення для постійного проживання на таких територіях, або які мають у приватній власності жилі приміщення, розташовані на таких територіях, якщо право власності на них набуте відповідно до законів України, та які прибули на іншу територію України, забезпечуються жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення за письмовою згодою зазначених осіб та повнолітніх членів їх сімей, посвідченою нотаріально.

Відмова від права власності на жиле приміщення, розташоване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, що перебуває у приватній власності таких категорій осіб, здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» № 2531-VIII

Набрання чинності 01.01.2019

Згідно із Законом в декілька разів підвищено штрафи за незаконну рубку і знищення лісових культур та молодняка.

Відовідні зміни вносяться, зокрема до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

Водночас Уряду доручено розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України та визначити першочергові обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів.

Впровадження норм Закону дозволить зберегти екологічну безпеку України та створить дієвий механізм запобігання  вчиненню злочинів, пов’язаних з незаконною порубкою.

7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» № 2498-VIII

Набрання чинності 01.01.2019

Реалізація Закону створить ефективний механізм використання масивів земель сільськогосподарського призначення, створить необхідні умови для запобігання рейдерству та стимулювання зрошення земель в Україні.

Законом визначаються особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив. Зокрема, передбачається право власників, землекористувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, призначених для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, використовувати їх також для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни цільового призначення таких земельних ділянок. Також встановлюється право власників земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, обмінюватися такими земельними ділянками.

Також визначено особливості розпорядження землями та використання земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв). Законом, зокрема визнаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані, — землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які перебували у приватній власності).

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» № 2300-VIII

Набрання чинності 01.01.2019

Законом надано право на державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах усім категоріям учасників бойових дій та їхнім дітям, зокрема, особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції у складі добровольчих формувань, що в подальшому були включені до складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, учасникам бойових дій на території інших країн.

Відповідні зміни внесено до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту».

9. Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» № 2427-VIII

Введення в дію 01.01.2019 (Закон набрав чинності 24 червня 2018 року)

Цим Законом, зокрема, будуть встановлені ліцензійні вимоги для закладів охорони здоров’я, в яких проводиться трансплантація: такі мед заклади будуть зобов’язані забезпечити відповідну матеріально-технічну базу та обладнання для констатації смерті мозку людини, а також устаткування і транспортні засоби для перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України.

Окрім того, планується запровадити систему інформаційної підтримки трансплантації та діяльності, пов’язаної з трансплантацією, запустити соціальну рекламу і встановити взаємодію з громадськими організаціями у питаннях інформаційного супроводження пріоритетних та актуальних питань розвитку трансплантації.

Також, відповідно до цього Закону, з 2019 року в паспорт чи посвідчення водія за бажанням особи можна буде внести інформацію про згоду на донорство органів.

10. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» № 2227-VIII

Набрання чинності 11.01.2019

Внесені зміни стосуються злочинів проти статевої свободи. Даним законом уточнено поняття зґвалтування.

Стаття 152. Зґвалтування

1. Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування).

Окрім того, закріплюється ряд обмежувальних заходів, що можуть застосовуватись до осіб, які вчинили домашнє насильство:

 1. заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства;
 2. обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності;
 3. заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин;
 4. заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб;
 5. направлення для проходження програми для кривдників або пробаційної програми.